กิจกรรมนักลงทุน

ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2561
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
11-12 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
16 มกราคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
19 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)
29-30 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคระาห์สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5-6 มีนาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Daiwa Investment Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย ไดว่า ซิเคียวริตี้
27-28 มีนาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Invest ASEAN ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
16 พฤษภาคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
18 พฤษภาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย บล.บัวหลวง
11 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์
19-20 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ธนชาต และไดว่า แคปปิตอล มาร์เก็ต สิงคโปร์
29 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน dbAccess Thailand Corporate Day จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
20 สิงหาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 พฤศจิกายน 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย