กิจกรรมนักลงทุน

ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2561
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
11-12 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
16 มกราคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 สิงหาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 พฤศจิกายน 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย