กิจกรรมนักลงทุน

ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2560
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
6 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
10 มกราคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
10 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ภัทร
19-20 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
3 มีนาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
8 มีนาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
19 พฤษภาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 สิงหาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย