หลักทรัพย์ Central Pattana (CPN) ได้มีการทำบทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าความเห็นและการประมาณการณ์ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ CPN ของนักวิเคราะห์นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์เอง และไม่จำเป็นจะต้องเป็นความเห็นและประมาณการณ์ของผู้บริหารของบริษัท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น CPN ไม่ได้ยืนยันข้อมูล, ข้อสรุป, หรือคำแนะนำที่ให้โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด

A B C D F G H J K L M P R S T U Y
Company Research Analyst
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • อรณิชา เลิศสัจจานันท์
 • onnicha@aira.co.th
 • +66 (0) 2684 8798
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์
 • saranrat.p@ktbst.co.th
 • +66 (0) 2648 1120
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)
 • สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
 • suttatip.p@kimeng.co.th
 • +66 (0) 2658 6300 ต่อ 1430
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
 • danait@phillip.co.th
 • +66 (0) 2635 1700 ต่อ 481
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด