ที่ CPN, เราให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของเราและนักลงทุนที่สนใจในบริษัท ดังนั้นเราจึงพยายามรายงานข่าวสารล่าสุดของบริษัทผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเราอย่างทันเหตุการณ์ หากมีข่าวสารใดที่ไม่ได้ปรากฎบนเวบไซด์ของเรา กรุณาแจ้งเราผ่านทาง E-mail หรือเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของเราตามรายละเอียดข้างล่าง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง: ชั้น 31
อาคาร สำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 2667 5555
โทรสาร : + 66 (0) 2264 5593
อีเมล์ : ir@cpn.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:

ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์ : ir@cpn.co.th
โทรศัพท์: +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632 และ 1689