ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2562
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
14-15 มกราคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)
18 มกราคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
25 มกราคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)
1 มีนาคม 2562 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4-5 มีนาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Daiwa investment Conference Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล. ไดวา ซีเคียวริตีส์
7 มีนาคม 2562 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศในงาน MBKET Real Estate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย)
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
17 พฤษภาคม 2562 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2562 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย