ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2549
วันที่ กิจกรรม
17-24 ม.ค. 2549 Roadshow ใน ฮ่องกงและสิงคโปร์ จัดโดย Merrill Lynch & Phatra
6-7 มี.ค. 2549 Roadshow ใน ลอนดอน อังกฤษ จัดโดย Merrill Lynch & Phatra
9-10 มี.ค. 2549 Roadshow ใน นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จัดโดย Merrill Lynch & Phatra
28 มี.ค. 2549 Analyst Briefing ครั้งที่ 1/2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
7 เม.ย. 2549 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
28 เม.ย. 2549 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิส แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์
9 พ.ค. 2549 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับเงินปันผล
25 พ.ค. 2549 จ่ายเงินปันผลปี 2549 ที่ 0.40 บาท/หุ้น
24-26 พ.ค. 2549 Roadshow ใน ฮ่องกงและสิงคโปร์ จัดโดย Merrill Lynch & Phatra
6 มิ.ย. 2549 Analyst Briefing ครั้งที่ 2/2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
28 ส.ค. 2549 Analyst Briefing ครั้งที่ 3/2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
16 พ.ย. 2549 Analyst Briefing ครั้งที่ 4/2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ