ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2550
วันที่ กิจกรรม
23 พ.ย. 2550 Analyst Briefing ครั้งที่ 4/2550 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
19 - 20 พ.ย. 2550 ร่วมงาน CLSA Asean Forum ใน กรุงเทพฯ จัดโดย CLSA
16 ต.ค. 2550 โครงการเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
12 ต.ค. 2550 Roadshow ใน ฮ่องกง จัดโดย Morgan Stanley และ Bualuang Securities
8 – 12 ต.ค. 2550 Roadshow ใน ลอนดอน บอสตัน และ นิวยอร์ค จัดโดย Macquarie
12 – 14 ก.ย. 2550 ร่วมงาน Thailand Focus 2007 ใน กรุงเทพฯ จัดโดย Merrill Lynch and Phatra Securities
24 ส.ค. 2550 Analyst Briefing ครั้งที่ 3/2550 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
7 ส.ค. 2550 Roadshow ใน ฮ่องกง จัดโดย DBS Vickers Securities
2 – 3 ส.ค. 2550 Roadshow สถาบันการเงินในประเทศ จัดโดย Bualuang Securities
2 – 3 ส.ค. 2550 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย ABN AMRO
3 – 5 ก.ค. 2550 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย Capital Nomura Securities
30 พ.ค. 2550 Property Day ใน กรุงเทพฯ จัดโดย TISCO Securities
28 พ.ค. 2550 Analyst Briefing ครั้งที่ 2/2550 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
25 พ.ค. 2550 กำหนดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาทต่อหุ้น
21 – 23 พ.ค. 2550 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย CLSA
16 – 18 พ.ค. 2550 Roadshow ใน นิวยอร์ค จัดโดย DBS Vickers
16 – 17 พ.ค. 2550 Indochina Conference ใน กรุงเทพฯ จัดโดย Citigroup
10 – 13 พ.ค. 2550 ร่วมงาน Money Expo 2007 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ กรุงเทพฯ
9 พ.ค. 2550 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 25 พ.ค. 2550 เวลา 12.00 น.
3 พ.ค. 2550 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
27 เม.ย. 2550 วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2550 ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิส แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์
9 เม.ย. 2550 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2550
13 มี.ค. 2550 Analyst Briefing ครั้งที่ 1/2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
1 – 2 มี.ค. 2550 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย CLSA
1 – 2 มี.ค. 2550 Roadshow ใน อังกฤษ โดย Macquarie
28 – 29 ก.พ. 2550 Roadshow ใน ฮ่องกง จัดโดย CLSA
5 – 6 ก.พ. 2550 Roadshow ใน ฮ่องกงและสิงคโปร์ จัดโดย Morgan Stanley & Bualuang Securities