ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2552
วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย 2552 Analyst Briefing ครั้งที่ 4 ปี 2552 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
3 - 4 ก.ย. 2552 Roadshow ใน ฮ่องกงและสิงคโปร์ จัดโดย Bualuang Securities and Morgan Stanley
25 ส.ค. 2552 Analyst Briefing ครั้งที่ 3 ปี 2552 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
19 ส.ค. 2552 Roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย Thanachart Securities and BNP Paribas Securities
6 - 7 ส.ค. 2552 Roadshow ใน ลอนดอน จัดโดย TISCO Securities
19 มิ.ย. 2552 Roadshow ใน กรุงเทพ จัดโดย TISCO Securities
3 มิ.ย. 2552 Analyst Briefing ครั้งที่ 2 ปี 2552 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
29 พ.ค. 2552 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
30 เม.ย. 2552 วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2552 ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิส แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์
คลิกที่นี่เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2552
2 เม.ย. 2552 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2552
31 มี.ค. 2552 Analyst Briefing ครั้งที่ 1 ปี 2552 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
25 มี.ค. 2552 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2552 ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
9 มี.ค. 2552 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2552
คลิกที่นี่เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2552
5 มี.ค. 2552 Analyst Briefing สำหรับรายการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
11 -12 ก.พ. 2552 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities and Merrill Lynch
9 - 21 ม.ค. 2552 Roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย Thanachart Securities and BNP Paribas Securities
8 ม.ค. 2552 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย DBS Vickers Securities