ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2553
วันที่ กิจกรรม
30 พ.ย. 2553 Analyst Briefing ครั้งที่ 3 ปี 2553 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
7-8 ต.ค. 2553 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities and Merrill Lynch
4-5 ต.ค. 2553 Thai Investor Forum ในกรุงเทพฯ จัดโดย Phatra Securities and Merrill Lynch
2-3 ก.ย. 2553 Roadshow ใน ฮ่องกงและสิงคโปร์ จัดโดย Bualuang Securities and Morgan Stanley
24 ส.ค. 2553 Analyst Briefing ครั้งที่ 2 ปี 2553 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
29 ก.ค. 2553 Roadshow ในกรุงเทพ จัดโดย TISCO Securities
27 พ.ค. 2553 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552
19-20 พ.ค. 2553 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities and Merrill Lynch
13 พ.ค. 2553 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับเงินปันผล
28 เม.ย. 2553 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2553 ห้องวิภาวดี บอลรูม บี ชั้น 1
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์
คลิกที่นี่เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2553
23-24 มี.ค. 2553 Roadshow ณ ฮ่องกง จัดโดย Credit Suisse Securities
16 มี.ค. 2553 Analyst Briefing ครั้งที่ 1 ปี 2553 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
12 มี.ค. 2553 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2553