ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2554
วันที่ กิจกรรม
23 พ.ย. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2554 ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11
27 พ.ค. 2554 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554
13 พ.ค. 2554 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับเงินปันผล
29 เม.ย. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์
คลิกที่นี่ เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2554
29 มี.ค. 2554 Thailand Focus ณ กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 2554 Analyst Briefing ครั้งที่ 1 ปี 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
16 มี.ค. 2554 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2554
7-10 มี.ค. 2554 Roadshow ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส
24 ก.พ. 2554 Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
1 ก.พ. 2554 Consumer Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)