ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2555
วันที่ กิจกรรม
11-12 ม.ค. 2555 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย and DBS Vickers Securities
2-3 ก.พ. 2555 Non Deal Roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย CLSA Securities 
27 ก.พ. 2555 Roadshow ณ ประเทศพม่า จัดโดย Maybank Kim Eng Securities
5 มี.ค 2555 Roadshow ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย and Credit Suisse Securities 
8-9 มี.ค 2555 Roadshow ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Daiwa Securities
14-16 มี.ค 2555 Local Roadshow ณ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ จัดโดย CLSA Securities
21 มี.ค 2555 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10-11 เม.ษ. 2555 Non Deal Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย UBS Securities
27 เม.ษ. 2555 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
23 พ.ค. 2555 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 พ.ค. 2555 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับเงินปันผลประจำปี 2555
24 พ.ค. 2555 Local Roadshow ณ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ จัดโดย UBS Securities
25 พ.ค. 2555 Local Roadshow ณ กรุงเทพ จัดโดย Tisco Securities
29-30 พ.ค. 2555 Roadshow ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย Maybank Kim Eng Securities
30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 Roadshow ณ ประเทศอังกฤษ จัดโดย Deutsche Tisco Investment Advisory
25-29 มิ.ย. 2555 Roadshow ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย and BNP
22 ส.ค. 2555 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22-25 ส.ค. 2555 Roadshow ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย JP Morgan Securities
30 ส.ค. 2555 Local Roadshow ณ กรุงเทพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย and Bank of America Merrill Lynch 
18 ก.ย. 2555 Roadshow ณ ประเทศจีน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8-10 ต.ค. 2555 Non-deal Roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย DBS Vickers Securities
10-11 ต.ค. 2555 Roadshow ณ ประเทศอังกฤษ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย and Bank of America Merrill Lynch 
25 ต.ค. 2555 Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Bualuang Securities and Morgan Stanley
21 พ.ย. 2555 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย