ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2556
วันที่ กิจกรรม
10 มกราคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
24-25 มกราคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและ Non-deal roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
7-8 มีนาคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง ร่วมกับ บล.มอร์แกน สแตนลีย์
13-15 มีนาคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
20 มีนาคม 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2556 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
23-29 มีนาคม 2556 Non-deal roadshow ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษและฝรั่งเศส จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
2-4 เมษายน 2556 Non-deal roadshow ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับ บล.เมอร์ริล ลินซ์
26 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
9 พฤษภาคม 2556 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับเงินปันผลประจำปี 2555
22 พฤษภาคม 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤษภาคม 2556 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555
17-21 มิถุนายน 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.สินเอเซีย
17-18 มิถุนายน 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.ธนชาต ร่วมกับ บล.ไดว่า
19 กรกฎาคม 2556 Non-deal roadshow ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.อาร์เอชบี โอเอสเค
21 สิงหาคม 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28-29 สิงหาคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ภัทร
19-20 กันยายน 2556 Non-deal roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
3 ตุลาคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ธนชาต
11 ตุลาคม 2556 Local non-deal roadshow ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.บัวหลวง
28 พฤศจิกายน 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3-4 ธันวาคม 2556 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ จัดโดย บล.ยูบีเอส