ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2557
วันที่ กิจกรรม
5 มีนาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับ แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์
11 มีนาคม 2557 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
21 มีนาคม 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบปะนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
25 มีนาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 มีนาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง ร่วมกับ บล.มอร์แกน สแตนลีย์
2 เมษายน 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
25 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
7 พฤษภาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ กรุงเทพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
8 พฤษภาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ กรุงเทพ จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
9 พฤษภาคม 2557 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับเงินปันผลประจำปี 2557
21 พฤษภาคม 2557 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556
22 พฤษภาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26-27 พฤษภาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.ธนชาต ร่วมกับ บล.ไดว่า
13 มิถุนายน 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.สินเอเซียและบีเอ็นพี พารีบาส์ ซีเคียวริตีส์ เอเซีย
25-27 มิถุนายน 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ธนชาต และ บล.ไดว่า
21 สิงหาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 สิงหาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพ จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับ แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์
2 กันยายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบปะสถาบันภายในประเทศ ณ กรุงเทพ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
10-11 กันยายน 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
13-17 ตุลาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษและประเทศอิตาลี จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
3-4 ธันวาคม 2557 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
9 ธันวาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย