ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2558
วันที่ กิจกรรม
9 มกราคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน DBS Thailand Corporate Access Day
ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
19-20 มกราคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Conference) ในงาน Corporate Day
ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.บัวหลวง ร่วมกับ บล.มอร์แกน สแตนลีย์
9 กุมภาพันธ์ 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ในงาน Thailand Infrastructure and REIT Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.แมคควารี และกระทรวงการคลัง
12 มีนาคม 2558 พบปะนักวิเคราะห์ภายในประเทศ (Analyst Briefing) เรื่อง การเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
17-21 มีนาคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-deal Roadshow)
ณ ฮ่องกง และประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
1 เมษายน 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
21 พฤษภาคม 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พฤษภาคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ในงาน dbTISCO Thailand Consumer & Tourism Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
9-10 มิถุนายน 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-deal Roadshow) ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับ แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์
31 สิงหาคม 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน(CFO)พบปะนักวิเคราะห์ภายในประเทศ (Analyst Briefing) ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
1 กันยายน 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 กันยายน 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน(CFO)พบปะผู้จัดการกองทุนภายในประเทศ (Fund Manager Briefing) ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
10 กันยายน 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน CIMB Corporate Day ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี
7-8 ตุลาคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน SET US Roadshow 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.เคที ซีมิโก้ และ Auerbach Grayson
20-22 ตุลาคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Non-deal Roadshow) ณ ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมันนี จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
1 ธันวาคม 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 ธันวาคม 2558 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2015 Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ภัทรและแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์