ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2559
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
28 มกราคม 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบปะผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
4-5 กุมภาพันธ์ 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.บัวหลวง
3-4 มีนาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
10 มีนาคม 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29-30 มีนาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.กรุงศรี
21 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
24-25 พฤษภาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 7th Annual dbAccess Asia Conference
ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
26-27 พฤษภาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย)
1 มิถุนายน 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14-15 มิถุนายน 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
18-21 กรกฎาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน “SET US Roadshow: Thailand Conference 2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
1 กันยายน 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2016 Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บล.ภัทรและแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์
5 กันยายน 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12-14 ตุลาคม 2559 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
ณ เมืองโคเปนเฮเกนและเมืองลอนดอน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
18 พฤศจิกายน 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ
ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย