ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2560
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
6 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
10 มกราคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
10 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บล.ภัทร
19-20 มกราคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
3 มีนาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
8 มีนาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22-23 มีนาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)
24 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
16 พฤษภาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
17 พฤษภาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18-19 พฤษภาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ภัทร
26 พฤษภาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
3 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบล.กรุงศรี
20 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)
24-26 กรกฎาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล.ซิตี้คอร์ป(ประเทศไทย)
15 สิงหาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
18 สิงหาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29-30 สิงหาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2017 Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บล.ภัทรและแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์
19-20 กันยายน 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
16-17 ตุลาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เมืองลอนดอน จัดโดย บล.ภัทร
18-19 ตุลาคม 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เมืองปารีส จัดโดย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)
9 พฤศจิกายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
20 พฤศจิกายน 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 8th Annual dbAccess Asia Conference ณ ออสเตรเลีย จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
24 พฤศจิกายน 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 พฤศจิกายน 2560 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.โนมูระ