ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2561
วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ
11-12 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
16 มกราคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
19 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)
29-30 มกราคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคระาห์สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5-6 มีนาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Daiwa Investment Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย ไดว่า ซิเคียวริตี้
27-28 มีนาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Invest ASEAN ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
16 พฤษภาคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
18 พฤษภาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดย บล.บัวหลวง
11 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดย บล.บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์
19-20 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ธนชาต และไดว่า แคปปิตอล มาร์เก็ต สิงคโปร์
29 มิถุนายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน dbAccess Thailand Corporate Day จัดโดย หลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้
12 กรกฎาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน Thailand Property and REITs Corporate Day จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
15 สิงหาคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
20 สิงหาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 สิงหาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)
30-31 สิงหาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2018 Conference ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 กันยายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน Corporate Day จัดโดย บล.กรุงศรี
24-28 กันยายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
25-26 กันยายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ในงาน 2018 Global Real Estate ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริลล์ ลินซ์ และ บล.ภัทร
11-12 ตุลาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ยูบีเอส
16-19 ตุลาคม 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษและเยอรมนี จัดโดย บล.ซีแอลเอสเอ
16 พฤศจิกายน 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินพบผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ภายในประเทศ ณ กรุงเทพฯ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บล.กรุงศรี
23 พฤศจิกายน 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26-27 พฤศจิกายน 2561 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ฮ่องกง จัดโดย บล. CGSCIMB