งบการเงินประจำปี 2561
Filesize : 2022 KB

2561
งบการเงินประจำปี 2561 31 ธันวาคม 2561 2022 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2561 1310 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2561 953 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2561 821 KB
2560
งบการเงินประจำปี 2560 31 ธันวาคม 2560 1820 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2560 564 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2560 406 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2560 297 KB
2559
งบการเงินประจำปี 2559 31 ธันวาคม 2559 434 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2559 316 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2559 324 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2559 310 KB
2558
งบการเงินประจำปี 2558 31 ธันวาคม 2558 419 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2558 330 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2558 338 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2558 312 KB
2557
งบการเงินประจำปี 2557 31 ธันวาคม 2557 426 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2557 337 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2557 344 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 30 เมษายน 2557 315 KB
2556
งบการเงินประจำปี 2556 31 ธันวาคม 2556 444 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2556 357 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2556 338 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2556 313 KB
2555
งบการเงินประจำปี 2555 31 ธันวาคม 2555 403 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2555 492 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2555 479 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2555 252 KB
2554
งบการเงินประจำปี 2554 31 ธันวาคม 2554 410 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2554 317 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2554 299 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2554 272 KB
2553
งบการเงินประจำปี 2553 30 ธันวาคม 2553 349 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2553 259 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2553 284 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2553 249 KB
2552
งบการเงินประจำปี 2552 31 ธันวาคม 2552 372 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2552 267 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2552 259 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2552 232 KB
2551
งบการเงินประจำปี 2551 31 ธันวาคม 2551 339 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2551 228 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2551 223 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2551 200 KB
2550
งบการเงินประจำปี 2550 31 ธันวาคม 2550 285 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2550 190 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2550 182 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2550 145 KB
2549
งบการเงินประจำปี 2549 31 ธันวาคม 2549 160 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2549 150 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2549 127 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2549 125 KB
2548
งบการเงินประจำปี 2548 30 ธันวาคม 2548 168 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2548 92 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2548 98 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2548 81 KB
2547
งบการเงินประจำปี 2547 31 ธันวาคม 2547 150 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2547 90 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2547 118 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2547 92 KB
2546
งบการเงินประจำปี 2546 31 ธันวาคม 2546 115 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2546 110 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2546 102 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2546 75 KB
2545
งบการเงินประจำปี 2545 31 ธันวาคม 2545 123 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2545 84 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2545 70 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2545 70 KB
2544
งบการเงินประจำปี 2544 31 ธันวาคม 2544 119 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3 30 กันยายน 2544 140 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2 30 มิถุนายน 2544 66 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1 31 มีนาคม 2544 150 KB