วันที่ ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF
ชมภาพวิดีโอ
(จัดทำเป็นภาษาไทย)
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
23 พ.ย. 2561
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 23 พ.ย. 2561    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
20 ส.ค. 2561
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 20 ส.ค. 2561    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
18 พ.ค. 2561
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 18 พ.ค. 2561    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
28 ก.พ. 2561
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 28 ก.พ. 2561    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
24 พ.ย. 2560
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 24 พ.ย. 2560    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
17 ส.ค. 2560
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 17 ส.ค. 2560    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
17 พ.ค. 2560
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 17 พ.ค. 2560    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
08 มี.ค. 2560
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 08 มี.ค. 2560    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
23 พ.ย. 2559
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 23 พ.ย. 2559    
CPN : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
05 ก.ย. 2559
CPNRF : Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 05 ก.ย. 2559    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
01 มิ.ย. 2559
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 01 มิ.ย. 2559    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
10 มี.ค. 2559
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 10 มี.ค. 2559    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
01 ธ.ค. 2558
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 01 ธ.ค. 2558    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
01 ก.ย. 2558
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 01 ก.ย. 2558    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
21 พ.ค. 2558
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 21 พ.ค. 2558    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
01 เม.ย. 2558
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 01 เม.ย. 2558    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
09 ธ.ค. 2557
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 09 ธ.ค. 2557    
CPN :
02 ก.ย. 2557
CPNRF : 02 ก.ย. 2557    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
21 ส.ค. 2557
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 21 ส.ค. 2557    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
22 พ.ค. 2557
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 22 พ.ค. 2557    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
25 มี.ค. 2557
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 25 มี.ค. 2557    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 พ.ย. 2556
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 28 พ.ย. 2556    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
21 ส.ค. 2556
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 21 ส.ค. 2556    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
22 พ.ค. 2556
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 22 พ.ค. 2556    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
20 มี.ค. 2556
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 20 มี.ค. 2556    
CPN : Analyst Briefing The Transaction of Entering into 30-Year Land Lease Agreement
11 ธ.ค. 2555
CPNRF : Analyst Briefing The Transaction of Entering into 30-Year Land Lease Agreement 11 ธ.ค. 2555    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
21 พ.ย. 2555
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 21 พ.ย. 2555    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
22 ส.ค. 2555
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 22 ส.ค. 2555    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2555
23 พ.ค. 2555
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 23 พ.ค. 2555    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554
21 มี.ค. 2555
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 21 มี.ค. 2555    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2554
23 พ.ย. 2554
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2554 23 พ.ย. 2554    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2554
29 ส.ค. 2554
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2554 29 ส.ค. 2554    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2554
25 พ.ค. 2554
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2554 25 พ.ค. 2554    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 2553
23 มี.ค. 2554
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 4 2553 23 มี.ค. 2554    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2553
30 พ.ย. 2553
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2553 30 พ.ย. 2553    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2553
24 ส.ค. 2553
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2553 24 ส.ค. 2553    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2553
01 พ.ค. 2553
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 01 พ.ค. 2553    
CPN : Analyst Briefing - ประจำปี 2552
16 มี.ค. 2553
CPNRF : Analyst Briefing - ประจำปี 2552 16 มี.ค. 2553    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2552
24 พ.ย. 2552
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2552 24 พ.ย. 2552    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2552
25 ส.ค. 2552
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2552 25 ส.ค. 2552    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2552
03 มิ.ย. 2552
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2552 03 มิ.ย. 2552    
CPN : Analyst Briefing - ประจำปี 2551
30 มี.ค. 2552
CPNRF : Analyst Briefing - ประจำปี 2551 30 มี.ค. 2552    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2551
26 พ.ย. 2551
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2551 26 พ.ย. 2551    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2552
21 ส.ค. 2551
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2552 21 ส.ค. 2551    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2551
27 พ.ค. 2551
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2551 27 พ.ค. 2551    
CPN : Analyst Briefing - ประจำปี 2550
08 มี.ค. 2551
CPNRF : Analyst Briefing - ประจำปี 2550 08 มี.ค. 2551    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2550
23 พ.ย. 2550
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2550 23 พ.ย. 2550    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2550
24 ส.ค. 2550
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2550 24 ส.ค. 2550    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2550
28 พ.ค. 2550
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2550 28 พ.ค. 2550    
CPN : Analyst Briefing -ประจำปี 2549
13 มี.ค. 2550
CPNRF : Analyst Briefing -ประจำปี 2549 13 มี.ค. 2550    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2549
16 พ.ย. 2549
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 3 2549 16 พ.ย. 2549    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2549
28 ส.ค. 2549
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 2 2549 28 ส.ค. 2549    
CPN : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2549
06 มิ.ย. 2549
CPNRF : Analyst Briefing - ไตรมาสที่ 1 2549 06 มิ.ย. 2549    
CPN : Analyst Briefing - ประจำปี 2548
28 มี.ค. 2549
CPNRF : Analyst Briefing - ประจำปี 2548 28 มี.ค. 2549    
  ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 4.76 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 5.48 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 3.96 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 4.03 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 5.31 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 3.61 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 5.12 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 5.12 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 6.31 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 5.44 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 2.19 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 2.74 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 2.16 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 5.38 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 6.22 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 5.06 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 1.56 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 2.05 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 2.05 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 1.70 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 2.45 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 2.04 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 2.00 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 2.20 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 2.11 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2554 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2554 2.11 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2554 7,035 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 2554 2,853 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2553 2,246 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2553 2,246 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2553 1,875 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 1,218 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2552 2,471 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2552 1,101 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2552 1,623 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2552 5,155 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2551 4,040 KB
การต่อสัญญาเช่าช่วงโครงการ
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
 
• เอกสารนำเสนอ 266 KB
• รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 621 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2551 3,772 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2551 3,580 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2551 3,580 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2550 3,660 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2550 3,740 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2550 1,200 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2550 3,558 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2549 6,730 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2549 4,000 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2549 9,716 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2549 3,356 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2548 3,142 KB