ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 4.76 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 5.48 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 3.96 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 4.03 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 5.31 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 3.61 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 5.12 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 5.12 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 6.31 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 5.44 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 2.19 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 2.74 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 2.16 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 5.38 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 6.22 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 5.06 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 1.56 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 2.05 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 2.05 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 1.70 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 2.45 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 2.04 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 2.00 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 2.20 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 2.11 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2554 2.30 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2554 2.11 MB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2554 7,035 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 2554 2,853 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2553 2,246 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2553 2,246 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2553 1,875 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 1,218 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2552 2,471 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2552 1,101 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2552 1,623 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2552 5,155 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2551 4,040 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2551 3,772 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2551 3,580 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2551 3,580 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2550 3,660 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2550 3,740 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2550 1,200 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2550 3,558 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2549 6,730 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 2549 4,000 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 2549 9,716 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน - ไตรมาสที่ 1 2549 3,356 KB
เอกสารนำเสนอนักลงทุน ประจำปี 2548 3,142 KB