วันที่ ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF
ชมภาพวิดีโอ
(จัดทำเป็นภาษาไทย)
Script
The Investment in Central Festival Phuket 1 12 มีนาคม 2558  
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1      
CEO Forum 2014 02 กันยายน 2557  
Analyst Briefing The Transaction of Entering into 30-Year Land Lease Agreement
11 ธันวาคม 2555
การต่อสัญญาเช่าช่วงโครงการ
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
       
• เอกสารนำเสนอ      
• รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ