16 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์ : 794 KB.

ข้อมูล ทริส เรทติ้ง ย้อนหลัง  
16 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์ : 794 KB.
26 กรกฎาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 705 KB.
22 กันยายน 2560
ขนาดไฟล์ : 661 KB.
23 มิถุนายน 2559
ขนาดไฟล์ : 807 KB.
09 ธันวาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 875 KB.
21 กรกฎาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 875 KB.
05 มิถุนายน 2558
ขนาดไฟล์ : 655 KB.
12 พฤษภาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 953 KB.
11 กุมภาพันธ์ 2557
ขนาดไฟล์ : 1018 KB.
05 กุมภาพันธ์ 2556
ขนาดไฟล์ : 989 KB.
26 กันยายน 2554
ขนาดไฟล์ : 192 KB.
31 สิงหาคม 2553
ขนาดไฟล์ : 335 KB.
26 มิถุนายน 2552
ขนาดไฟล์ : 666 KB.
31 มีนาคม 2552
ขนาดไฟล์ : 247 KB.
31 กรกฎาคม 2551
ขนาดไฟล์ : 371 KB.
23 พฤษภาคม 2550
ขนาดไฟล์ : 370 KB.
26 พฤษภาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 299 KB.
22 กุมภาพันธ์ 2548
ขนาดไฟล์ : 287 KB.
16 มกราคม 2547
ขนาดไฟล์ : 133 KB.